KPDP logo

Komitet Pomocy
Dzieciom Polskim

en / fr

O NAS

Historia Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim

Historia Komitetu sięga korzeniami do listopada 1953 roku, kiedy to grupa działaczek polonijnych, w odpowiedzi na apel Związku Polek w Wielkiej Brytanii podjęła inicjatywę pomocy dzieciom polskim, które po wojnie znalazły się w dramatycznej sytuacji. Zofia Romer wraz z Zofią Babińską, Ireną Petrusewicz, Anielą Agopsowicz oraz Krystyną Idziak założyły w Montrealu Komitet Pomocy Dzieciom Polskim. Początkowo założycielki Komitetu opierając się na własnych funduszach wspomagały dzieci polskie znajdujące się na terenie Niemiec - wysyłając regularnie paczki żywnościowe czy też pomagając w adopcji sierot przez rodziny polskie. Stopniowo działalność dochodowa została wzbogacona o organizacje kiermaszów, turniejów brydżowych, rewii mody, pikników, spotkań towarzyskich, które zasilały kasę Komitetu i pozwalały na bardziej skoordynowaną pomoc.

Copyright © Comité de Secours aux Enfants Polonais Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.