KPDP logo

Komitet Pomocy
Dzieciom Polskim

en / fr

INFORMACJE

Nowy Zarząd KPDP

W dniu 14-go maja 2023 roku w sali PKTWP Grupa I na ulicy Jolicoeur odbyło się Walne Zebranie członków, na którym Zarząd i Komisje przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za ubiegły okres. W wyborach do nowego Zarządu zostali wybrani :

  • Kiti Rudnicka - prezes
  • Krystyna Dreger - wiceprezes i kierownik imprez
  • Maryla Niedźwiecka - skarbnik
  • Zdzisława Chrzan - sekretarz
  • Ewa Maciasz - delegat Zespołu Pracy
  • Barbara Rogowska - delegat Zespołu Pracy
  • Mariusz Tutaj - delegat Zespołu Pracy

Wszystkim Paniom i Panu serdecznie gratulujemy !
Członkowie KPDP

Copyright © Comité de Secours aux Enfants Polonais Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.