KPDP logo

Komitet Pomocy
Dzieciom Polskim

en / fr

AKTUALNOSCI

Kiermasz polski

Placeholder image

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim uprzejmie zawiadamia, że Bazar Wiosenny (Primavera) odbędzie się w dniach 27-go i 28 kwietnia 2024, w Kościele św Antonina, 5361, av.Snowdon.

Przypominamy również uprzejmie wszystkim Członkom, Sympatykom, jak i Wolontariuszom, że przygotowując Bazar, spotykamy się w kolejne czwartki go poprzedzające:
7-go, 14-go i 21-go marca 2024.

Prosimy o potwierdzanie obecności na spotkaniach czwartkowych, dzwoniąc do Krysi Dreger:
514-716-4845

Do miłego zobaczenia!

Za Zarząd KPDP : Kiti Rudnicka

Copyright © Comité de Secours aux Enfants Polonais Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.