Wreczenie srebrnych odznak honorowych czlonkom KPDP przez Kongres Polonii Kanadyjskiej


13-go listopada podczas Akademii Kongresu Polonii Kanadyjskiej w prowincji Québec, ktora odbyla sie
w kosciele Matki Boskiej Czetochowskiej w Montrealu z okazji Swieta Niepodleglosci zostaly wreczone
srebrne odznaki honorowe szesciu czlonkom Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim w Montralu w uznaniu
wybitnych zaslug dla dobra Polonii Kanadyjskiej. Wsrod tych osob znalazly sie Pani Viceprezes KPDP,
Krystyna Dreger,Pani Elzbieta Mostovac, Pani Anna Dziewonska,Pani Krystyna Sliwinska-Dardzinska,
Pani Halina Babinska i Pani Helena Urbanek.
Wszystkim nagrodzonym Paniom skladamy najserdeczniejsze gratulacje.
Zarzad KPDP


 • Cele Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim


  1. Pomoc dzieciom polskim na terenie Kanady i poza jej granicami poprzez:
  - wspomaganie zakladow opiekunczo-wychowawczych w Polsce.
  - wspieranie organizacji polonijnych i mlodziezowych w Quebec'u.
  - udzielanie stypendiow wyrownujacych szanse edukacyjne mlodziezy
  polskiej z Funduszu Lisowskich-Smykowskich az do jego wyczerpania.
  2. Pomoc polskim instytucjom niedochodowym dla osob przewlekle chorych
  i niepelnosprawnych.