Program Stypendialny

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim

uruchomil w 2017 roku Program Stypendialny finansowany z Funduszu Lisowskich-Smykowskich.W tym roku naszym celem jest objecie pomoca :
1 ) mlodziez pochodzenia polskiego w prowincji Québec zamierzajacej podjac nauke w College lub na Uniwersytecie.
2) podopiecznych Domow Dziecka w Polsce, ktorzy zamierzaja podjac nauke zawodu w ramach przygotowywania sie do samodzielnosci.
3) mlodziez zamieszkujaca wsie, male miasteczka i wieksze miasta w regionach gdzie panuje duze bezrobocie w Polsce i ktora zamierza podjac nauke w Gimanzjum /Liceum lub na Uniwersytecie.

Ad 1 Québec

Kto moze otrzymac stypendium?
Absolwenci Ecole Secondaire (High School), ktorzy maja zamiar podjac nauke w College; uczniowie College, ktorzy maja zamiar kontynowac nauke w College;
absolwenci College, ktorzy maja zamiar podjac nauke na Uniwersytecie i studenci Uniwersytetu, ktorzy maja zamiar kontynuowac nauke na Uniwersytecie.

Kryteria formalne
O przyznaniu stypendium decyduja wyniki w nauce, dochod brutto w rodzinie nie wiekszy niz 16 000$ na osobe, dobra znajomosc jezyka polskiego i pozytywne opinie od dwoch osob rekomendujcych.

Jakie wydatki pokrywa stypendium?
Stypendium moze pokrywac koszta: zakupu ksiazek, podrecznikow, czesciowo lub calkowicie oplate czesnego, abonament dojazdu do szkoly, oplaty za internet, oplaty za dodatkowe lekcje,
czesciowo lub calkowicie oplate za akademik.

Terminy
Skladanie podan i kopii dokumentow do 15-go lipca na adres e-mailowy:biuro@kpdp.ca.
Pobierz Formularz
Pobierz Formularz w jezyku angielskim
Skladanie podan przez dzieci i mlodziez bezposrednio z Polski jest niemozliwe. Podania te beda wylacznie rozpatrywane przez organizacje w Polsce z ktorymi KPDP podejmie wspolprace

Ad 2

W drugim obszarze wsparcia Zarzad podjal decyzje rekrutacji kandydatow na stypendystow w placowkach opiekunczo-wychowawczych z ktorymi juz wspolpracowal w przeszlosci.
W tym celu wykorzystujemy nasza baze danych i na poczatek zostaly wyznaczone nastepujace zaklady:
1. Centrum Opiekunczo-Wychowawcze "WZRASTANIE" w Katowicach;
2. Dom im. Matki Weroniki w Lublinie;
3. Katolicki Osrodek Wsparcia dla Dzieci i Mlodziezy w Braniewie;
4. Towarzystwo Opieki nad Ociemnialymi Stowarzyszenie Laski;
5. Zespol Placowek "Nasz Dom" w Ostrowcu Swietokrzyskim

Ad 3

W trzecim obszarze wsparcia Zarzad wybral do wspolpracy:
1. Fundacje "Dzielo Nowego Tysiaclecia"
2. Fundacje "Domy Wspolnoty Chleba Zycia"
3. Fundacje "Swietego Mikolaja"
4. Fundacje Art. S.O.S. z siedziba w Suwalkach.
na bazie kryteriow przedstawionych i zaakceptowanych na wspolnym zebraniu Komisji Stypendialnej i Komisji Rewizyjnej:
1) Kryterium Funduszu Lisowskich Smykowskich - wyrownywanie szans edukacyjnch dzieci i mlodziezy znajdujacej sie w trudnych warunkach finansowych;
2) Doswiadczenie organizacji w dzialanosci stypendialnej;
3) Skutecznosc dzialanosci stypendialnej;
4) Zdolnosc do diagnozy lokalnej;
5) Zdolnosc raportowania - raporty semestralne o zaawansowaniu stypendysty w programie.
6) Zdolnosc do sprawozdan finansowych - stabilnosc finansowa;
Do tego nalezy dodac nienaganna etyke moralna administracji.
Video