O nas


Zarzad KPDP 21-go kwietnia 2022 w uznaniu dla wieloletniej dzialanosci spolecznej na rzecz dobra dzieci polskich
i polonii montrealskiej przyznal Annie Bortnowskiej status Prezesa Honorowego Komitetu.

67 lat pracy KPDP-artykul opublikowany w Panoramie-Magazynie Radia Polonia-Montreal, Kanada


Fundusz Lisowskich-Smykowskich

Fundatorem tego Funduszu byla Pani Marianna Lisowska.Fundusz ten powstal w 2015 roku w celu wyrownywania szans edukacyjnych dzieci i mlodziezy polskiej znajdujacej sie w trudnych
warunkach finansowych. Dal on poczatek Programowi Stypendialnemu,ktorego zadaniem jest:
1) pomoc finansowa w nauce na poziomach College, Uniwersytetu, osobom pochodzenia polskiego w prowincji Québec.
2) pomoc finansowa w zdobyciu zawodu podopiecznym Domow Dziecka w Polsce przygotowujacym sie do samodzielnosci.
3) pomoc finansowa w nauce na poziomach Gimnazjum, Uniwersytetu, mlodziezy zamieszkujacej wsie i male miasteczka w Polsce.

Sklad obecnego Zarzadu KPDP

Prezes - Kazimierz Zaras,
Viceprezes i Kierownik Imprez - Krystyna Dreger,
Skarbnik - Maryla Niedzwiecka,
Sekretarz - Maria Osikowicz
Zastepca Kierownika Imprez - Jadwiga Pryczek,
Zastepca Kierownika Imprez - Teresa Klimowicz,
Delegat Zespolu Pracy - Teresa Dardzinska,
Delegat Zespolu Pracy - Barbara Rogowska,
Delegat Zespolu Pracy - Emilia Wilk.


STATUT

STATUT(English version)

Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Kontakt


biuro@kpdp.ca