Program Stypendialny

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim

Oglasza uruchomienie Programu Stypendialnego z Funduszu Lisowskich-Smykowskich wyrownujacego szanse edukacyjne mlodziezy polskiej.W tym roku naszym celem jest objecie pomoca :
1 ) mlodziezy pochodzenia polskiego w prowincji Québec zamierzajacej podjac nauke w College lub na Uniwersytecie.
2) podopiecznych Domow Dziecka w Polsce, ktorzy zamierzaja podjac nauke zawodu w ramach przygotowywania sie do samodzielnosci.
3) mlodziezy zamieszkujacej wsie i male miasteczka w Polsce, ktora zamierza podjacnauke w Gimanzjum /Liceum lub na Uniwersytecie.

Ad 1 Québec

Kto moze otrzymac stypendium?
Absolwenci Ecole Secondaire (High School), ktorzy maja zamiar podjac nauke w College; uczniowie College, ktorzy maja zamiar kontynowac nauke w College;
absolwenci College, ktorzy maja zamiar podjac nauke na Uniwersytecie i studenci Uniwersytetu, ktorzy maja zamiar kontynuowac nauke na Uniwersytecie.

Kryteria formalne
O przyznaniu stypendium decyduja wyniki w nauce, dochod brutto w rodzinie nie wiekszy niz 14 000$ na osobe, dobra znajomosc jezyka polskiego i pozytywne opinie od dwoch osob rekomendujcych.

Jakie wydatki pokrywa stypendium?
Stypendium moze pokrywac koszta: zakupu ksiazek, podrecznikow, czesciowo lub calkowicie oplate czesnego, abonament dojazdu do szkoly, oplaty za internet, oplaty za dodatkowe lekcje,
czesciowo lub calkowicie oplate za akademik.

Terminy
Skladanie podan do 15-go sierpnia na adres: 901 du Petit-Bonheur,Blainville(Québec), J7C 5R1.
Mozliwosc spotkania z Komisja Kwalifikacyjna 20-go sierpnia.
Ogloszenie wynikow 31-go sierpnia.
Pobierz Formularz
Skladanie podan przez dzieci i mlodziez bezposrednio z Polski jest niemozliwe. Podania te beda wylacznie rozpatrywane przez organizacje w Polsce z ktorymi KPDP podejmie wspolprace

Ad 2

W drugim obszarze wsparcia Zarzad podjal decyzje rekrutacji kandydatow na stypendystow w placowkach opiekunczo-wychowawczych z ktorymi juz wspolpracowal w przeszlosci.
W tym celu wykorzystujemy nasza baze danych i na poczatek zostaly wyznaczone nastepujace zaklady:
1. Centrum Opiekunczo-Wychowawcze "WZRASTANIE" w Katowicach;
2. Dom im. Matki Weroniki w Lublinie;
3. Katolicki Osrodek Wsparcia dla Dzieci i Mlodziezy w Braniewie;
4. Towarzystwo Opieki nad Ociemnialymi Stowarzyszenie Laski.

Ad 3

W trzecim obszarze wsparcia Zarzad wybral do wspolpracy, na poczatek, Fundacje "Dzielo Nowego Tysiaclecia" na bazie kryteriow przedstawionych i zaakceptowanych na wspolnym zebraniu
Komisji Stypendialnej i Komisji Rewizyjnej. Jest to organizacja pozytku publicznego nadzorowana przez Ministerstwo Oswiaty i Wychowania.
Jednym z celow tej Fundacji jest podnoszenie szans edukacyjnych mlodziezy z malych miast i wsi relizowanego w ramach Programu Stypendialnego.
Cel ten pokrywa sie z celem Funduszu Lisowskich-Smykowskich, jakim jest:
1) Kryterium Funduszu Lisowskich Smykowskich - wyrownywanie szans edukacyjnch dzieci i mlodziezy znajdujacej sie w trudnych warunkach finansowych.
2) Doswiadczenie organizacji w dzialanosci stypendialnej - drugie kryterium jest spelnione najlepiej przez Fundacje "Dzielo Nowego Tysiaclecia" w porownaniu ze znanymi nam organizacjami, gdyz istnieje od roku 2000 i odnosi sukcesy.
3) Skutecznosc dzialanosci stypendialnej - to pomoc stypendystom w zdobyciu dotychczas 500 dyplomow Szkol Wyzszych i wielu tysiecy Swiadect ukonczenia gimnazjow.
4) Zdolnosc do diagnozy lokalnej - dzialanosc Fundacji rozciaga sie na terenie calej Polski i prowadzona jest przez 42-och koordynatorow diecezjalnych.
5) Zdolnosc raportowania - raporty semestralne o zaawansowaniu stypendysty w programie.
6) Zdolnosc do sprawozdan finansowych - duza stabilnosc finansowa, wyniki finansowe na poziomie setek tysiecy zlotych.
Do tego nalezy dodac nienaganna etyke moralna administracji Programu Stypendialnego.
Video